Kennissessie watermanagement

Andries van Steenbergen -

Dinsdag 14 mei was er de kennissessie ‘Watermanagement’ Een drietal sprekers gaf hun visie of aanpak op het huidige klimaat. Want “er komen geen klimaatveranderingen, we zitten er al midden in”

Nuchtere kijk op klimaat 

Bertrick van den Dikkenberg van Buro Boot trapte af met zijn visie op de klimaatveranderingen als senior Adviseur Stedelijk Water en Riolering. Met een verhelderende en nuchtere kijk schetst hij de ontwikkelingen van het huidige klimaat in vergelijk met voorgaande perioden. “Ga niet in paniek reageren op de klimaatveranderingen maar stel de juiste vragen voor een goede klimaatadaptatie”. Een stelling die in zijn presentatie en met zijn kennis duidelijk naar voren kwam.

Innovatief watermanagement

Rob Driessen belichtte de ontwikkeling die de Rockwool Group maakte onder de vlag van dochteronderneming Lapinus. Zij ontwikkelde het innovatieve watermanagementsysteem Rockflow. Een gebruiksvriendelijk, robuust en duurzaam product die in de praktijk van het watermanagement effectief blijkt. Het resultaat na veelvuldig testen en ontwikkelen met verschillende partners. Een antwoordt op de vraag hoe we de situatie van het huidige klimaat adapteren.

Klimaatadaptatie in de praktijk

Het slot van de kennissessie was voor Wouter Bijen van Buha, een zelfstandige organisatie van de Gemeente Doetinchem. Hij gaf in zijn presentatie aan waar zij als gemeentelijk bedrijf voor stonden als het gaat om klimaatveranderingen. Aan de hand van de drieslag Weten, Willen en Werken richten zij de stedelijke leefomgeving waterrobuust en klimaatbestendig in. Met ervaringen uit de praktijk en verschillende onderzoekssystemen stelden zij gedegen adaptatieplan samen. Hiermee beantwoorden zij toekomstgericht het huidige klimaat.