Onderhoud begraafplaatsen Amersfoort

Jaco Jacobs -

Gemeente Amersfoort heeft ons de opdracht gegeven voor het onderhoud van de begraafplaatsen Rusthof, Maranatha en Soesterkwartier. Het werk is aangenomen middels een aanbesteding. Het is een werk voor 3 jaar met een optie tot verlenging vanuit de opdrachtgever.

Bij inschrijving op de aanbesteding is een plan van aanpak ingediend die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de gunning voor deze opdracht.

Uitgangspunt van het plan was het rustig en zo stil mogelijk onderhouden van de begraafplaats. Op de begraafplaats is veel aandacht voor de ecologie waar ook het plan bij aansluit. Dit alles zonder respect voor de locatie en bezoekers uit het oog te verliezen.

Het werk bestaat uit onderhoud van beplanting, gras, graftuintjes, verharding en reiniging.