Geslaagd voor examen ETT!

Andries van Steenbergen -

Collega Sander van Manen is op 2 juli geslaagd voor het examen van European Tree Technican (ETT). Sander werkt al bij Vaarkamp als European Tree Worker (ETW) in de boomverzorging. Nu heeft hij zijn ETT-certificaat eraan toe kunnen voegen.

Wat doet een ETT’er

Een ETW’er is betrokken bij de uitvoering van boomverzorging, een ETT’er voert onderzoeken uit en adviseert. Een ETT’er is inzetbaar bij vragen rond bomen. Hij adviseert bij boombeheer en -beleid en groeiplaatsonderzoek en verbeteringen, houdt toezicht bij werkzaamheden met bomen, organiseert boomprojecten en voert boomveiligheidcontroles uit.

Europese standaard

ETW en ETT zijn in veel Europese landen de standaard als het gaat om boomverzorging. Ze staan beide geregistreerd bij het European Arboricultural Council, de belangenbehartiger als het om boomverzorging gaat.

Vragen rond boomverzorging?

Met al uw vragen rond boomverzorging kunt u terecht bij een ETT’er die praktijkervaring met advies kan combineren.