Stappen in onze certificering

Andries van Steenbergen -

Kleurkeur

Vaarkamp is al jaren gecertificeerd voor de BRL Groenvoorziening en BRL Boomverzorging van Groenkeur. Daar hebben we nu een uitbreiding van de BRL Groenvoorziening aan weten toe te voegen: Kleurkeur.

Kleurkeur is ontwikkeld door de Vlinderstichting en Groenkeur en een nieuwe standaard voor het ecologisch bermbeheer. Het certificaat is een add-on op het certificaat BRL Groenvoorziening.

Kleurkeur omschrijft de kwaliteitseisen voor de uitvoering van een goed maaibeleid in ecologisch bermbeheer. Nederlands grondgebied wordt steeds intensiever gebruikt. Dat vraagt om een goed beheer van de bermen om de biodiversiteit te helpen. Sommige planten en dieren kennen we alleen uit de wegbermen en voor bijen is het een belangrijk leefgebied. Vaarkamp wil daar graag een bijdragen aan leveren en heeft Kleurkeur aan haar certificaten toegevoegd.

 

CO2-trede 5

Onlangs is ook de stap naar trede 5 van de CO2-prestatieladder gedaan en behaald. Trede 3 gaat over eigen uitstoot en de inspanningen om die uitstoot te verminderen. Trede 4 en 5 gaat een spade dieper en vereist ook om de uitstoot in de keten mee te nemen.

Er is een analyse gemaakt die inzicht geeft waar de grootste uitstoot in de keten is. Naar aanleiding daarvan nemen we acties om invloed uit te oefenen en ook die te verminderen.