Kapwerk aan Schelmseweg gestart

Eddy van Asselt -

Aan de Schelmseweg, tussen Bakenbergseweg en Amersterdamseweg (N224), kappen we 245 bomen in opdracht van het Geldersch Landschap en Gemeente Arnhem. De 150 jaar oude beuken moeten weg omdat ze een risico vormen voor de weggebruikers.

We zijn maandag 23 oktober begonnen en zullen het werk naar verwachting half december afronden. Het kappen van de bomen en verwijderen van de stobben zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Direct daarna volgt de herinrichting en planten we ruim 600 bomen in een dubbele rij aan beide zijden van de weg.

Tijdens de werkzaamheden is een deel van de weg afgesloten. Er is een omleiding ingesteld.