Aanleg ecozone west Presikhaaf I

Aanleg van de ecozone

In 2017 heeft de Gemeente Arnhem het werk ecozone West Presikhaaf I aanbesteed en wij deden de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).

Het werk voerden we uit volgens een plan van aanpak. Een van de wensen van de gemeente was de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Ook de veiligheid was een punt vanwege het transport van 7.500 m3 grond.

Er bleek vervuilde grond aanwezig te zijn die we eerst moesten afvoeren. Door de vondst van sporen van bebouwing uit de IJzertijd kwam het werk nog eens stil te liggen. Archeologen vonden er onder andere een waterput en potscherven. Het werk duurde hierdoor langer dan gepland. We waarderen hierin de goede samenwerking die er was met de gemeente.

Monitoren ontwikkeling

Inmiddels ligt er een mooie ecozone en voeren we de driejarige onderhoudsfase uit. De ontwikkeling van de diversiteit aan bloemen en planten monitoren we in samenwerking met Jaqueline Baar van Biomygreen die ons hierin ook adviseerde. Er is een goede ontwikkeling te zien die de verwachting overtreft. Ook de reacties op de ecozone uit de omgeving zijn lovend maar laat deze beelden voor zich spreken.

Met de aanleg van deze ecozone lost de gemeente de wateroverlast door de bewoners op en wordt het water niet afgevoerd. Daarnaast is er binnen twee jaar al een prachtige, bloemrijke ecozone ontwikkeld die goed is voor de biodiversiteit en een genot voor de omwonenden!


Meer weten over dit project?

Bel of mail Eddy Bel: 06 82 01 19 51