Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe
Uitvoering
2021

Begrazing van de Grebbedijk

De eerste 'maaironde' zit er bijna op. Op de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen grazen dit voorjaar binnen- en buitendijks 160 schapen. Ze grazen binnen verplaatsbare rasters en gaan zo de hele dijk af. In maart zijn ze begonnen aan de Rhenense kant, aan de voet van de Grebbeberg.

Schapen grazen het vroege voorjaarsgras zo kort mogelijk. Door deze ‘maaimethode’ krijgen de kruiden meer kans zich te ontwikkelen en stimuleert het een grotere soortenrijkdom van planten op de dijk. Door het gras zo kort te houden gaat het gras zich beter wortelen. Het beantwoordt het aan de wens van het waterschap voor een stevige grasmat en een bloemrijke dijk.

De schapen zijn van het ras Veluws heideschaap en eigendom van en beheerd door Grebbeveld schapen & zo. Eerder zijn ze al eens ingezet bij de begrazing van de geluidswal bij de Cinemec bij Ede.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Jaco Bel: 06 82 01 19 62