Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland
Uitvoering
februari-maart 2018

Door de hoge waterstanden in januari is er veel drijfvuil op de dijken achtergebleven nadat het water weer is gaan zakken. Uiterwaarden in Duitsland en Nederland zijn  ‘schoon’ gespoeld waarbij organisch en niet organisch vuil is achtergebleven, tegen en aan de voet van de dijken.

Vaarkamp ontving de opdracht van Waterschap Rivierenland om al dit vuil te verzamelen en af te voeren.

Schade voorkomen

Na de hoge waterstand ligt er veel drijfvuil tegen de dijken langs de rivieren Rijn en Waal. Het drijfvuil kan de dijk verzwakken door de verstikking van de grasmat en de dijk beschadigen. Dijkbeheerders controleren hierop. Om verdere schade aan de dijk en het milieu te voorkomen dient het vuil voor het groeiseizoen verwijderd te worden. Vanwege de opvolgende strenge vorstperiode en daaraan verbonden bevroren ondergrond konden wij de opdracht vlot oppakken. Normaal gesproken wordt dit werk vroeg in het voorjaar uitgevoerd onder droge omstandigheden wat insporing voorkomt.

De gevoelstemperaturen waaraan onze collega’s in de eerste week even moesten wennen lag gemiddeld tussen de 0 en -20 graden!

Sorteren druifvuil

Het werk is uitgevoerd langs het Pannerdens kanaal, de Nederrijn en aan de Waal. Het drijfvuil bestaat grotendeels uit meegevoerd hout en houtachtig materiaal maar ook plastics, metalen, papier en dergelijke. Het tak- en stamhout is afgevoerd voor de biomassacentrale. Hierin mag hooguit 5% overig afval in voorkomen, afval dat we veelal handmatig verwijderen.

Materieel

Werken op de taluds, soms met een steilte van 1:1, vereist speciaal materieel, hiervoor is onder andere een Reform taludtrekker gebruikt. Het fijne materiaal dat overblijft wordt met trekker en klepelzuigkar opgenomen en daarna met vrachtwagens afgevoerd. 


Meer weten over dit project?

Bel of mail Jaco Bel: 06 82 01 19 62