Opdrachtgever
Geldersch Landschap en Kasteelen
Uitvoering
2016

Parkbos Koningsberg bij Kasteel Rosendael

Het parkbos De Koningsberg is hersteld naar een oorspronkelijk ontwerp van de tuinarchitect Dirk Wattez (1833-1906). Het parkbos was in verval geraakt en de wens van het Geldersch Landschap en Kasteelen was om dit naar een oorspronkelijk ontwerp terug te brengen. Met financiële steun van Provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds is het herstel gestart.

Het herstel

Om de structuur van het bos en de paden te her­stellen zijn oude bomen verwijderd. Het cen­trale punt en tegelijk ook hoogste punt in het parkbos, is vrijgemaakt en verhoogd en geeft nu een mooi zicht op de omgeving met haar hoogteverschillen. Er zijn 146 nieuwe bomen geplant die onder an­dere de structuur van de hoofdlaan markeren en 19 stuks rond de heuvel. De wandelpaden zijn opgeknapt met een halfver­harding en voorzien van een nieuwe toplaag. Er is in kleur een onderscheid ge­maakt tussen de fiets- en wandelpaden.
De entree tot het parkbos nodigt meer uit en de parkeerplaats is verruimd en daardoor meer betrokken bij kasteel Rosendael en het park dat er tegenover ligt.

Toekomst

Een uitgangspunt was dat het parkbos geschikt moest blijven voor wandelaars en hondenbezit­ters en dat is gelukt. Het nodigt uit tot wandelen en is een prachtlocatie voor nu en toekomstige gene­raties.


Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jaco Bel: 0318 62 31 11