Opdrachtgever
Gemeente Amersfoort
Uitvoering
2020

Maatregelen vitaliteit Rode Beukenlaan

Beleving en ecologie

In Park Schothorst ligt een prachtige laan die zijn naam ontleent aan de bomen die er staan, de Rode Beukenlaan. Een geliefde plaats voor veel inwoners van Amersfoort. We hebben hier maatregelen uitgevoerd voor het behoud van de laan die bijdraagt aan de beleving van het gebied en de ecologie. Het werk komt uit een plan van de werkgroep Bomenlanen Park Schothorst en is in opdracht van de Gemeente Amersfoort uitgevoerd.

Behoud en vernieuwing

Om de laan toekomstbestendig te maken en de oude beuken een comfortabele oude dag te bezorgen zijn verschillende maatregelen uitgevoerd. Door een sloot te verleggen die dicht tegen de beuken lag en het pad tussen de bomen opnieuw onder profiel te brengen krijgen de bomen meer stevigheid en ook ondergronds de ruimte. 

Het optimaliseren van de groeiomstandigheden beïnvloed de levensduur van de beuken. Een rij nieuwe beuken markeert de breedte van de toekomstige laan. Zo krijgen ook toekomstige generaties een vergelijkbare beleving.

Behouden voor generaties

Door met deze werkzaamheden de laan voor de toekomst veilig te stellen is de landschappelijke waarde behouden. Na jaren zullen de generaties van die tijd kunnen genieten van de Rode Beukenlaan waar nu zoveel aandacht aan is besteed voor het behoud ervan.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Erik Bel: 06 82 01 19 65