Opdrachtgever
Waterschap Vallei en Veluwe
Uitvoering
2015-2019

Onderhoudsbestek

De Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen beschermt 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei bij een overstroming. Waterschap Vallei en Veluwe beheerd de waterkering, Vaarkamp voert het onderhoud uit.

Door de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op het bestek is het onderhoudswerk in 2015 aan Vaarkamp gegund. In een plan van aanpak is beschreven hoe Vaarkamp handelt om kwaliteit van de grasmat te waarborgen en vrijkomend gras zo hoogwaardig mogelijk verwerkt. Na afloop van het contract moet de grasmat voldoen aan een H2 kwaliteit (kwaliteitsnorm voor hooiland).

Onderhoud en beheer grasmat

Er zijn afhankelijk van het seizoen twee à drie maairondes per jaar. De keuze voor hooilandbeheer of voor maaien en direct afvoeren wisselen. Van de eerste maaironde is er in 2016 en 2017 zo’n vier hectare van het hooi geschonken aan de zorgboerderij de Proosdij van ’s Heerenloo. Van een ander deel van de 5,5 kilometer lange dijk kuilen we het maaisel direct in.

Inkuilen doen we voor het proefproject ‘Van Berm tot Bladzijde’. Bermgras heeft nu de status van afval en met dit project proberen partijen in de Biomassa Alliantie Oost Nederland of bermgras (biomassa) als grondstof kan dienen voor papier en karton.

Biomassa Alliantie Oost Nederland

Waterschap Vallei en Veluwe is een van de partners in de Biomassa Alliantie Oost Nederland. Terreinbeheerders, decentrale overheden en kennisinstituten in deze alliantie hebben een intentieverklaring ondertekend. Daarmee bundelen zij hun krachten om grasachtige biomassa in te zetten als drager voor de productie van karton. Zij zoeken samenwerkingsverbanden voor het uitvoeren van projecten. Vaarkamp participeert hierin.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Erik Bel: 06 82 01 19 65