Opdrachtgever
Gemeente Bunschoten
Uitvoering
Januari 2018

Ophogen graven Bunschoten

Op de begraafplaats in het centrum van Bunschoten zijn graven opgehoogd. De grafmonumenten kwamen scheef te liggen door het invallen van de grond.

Werk met respect

Het werk op begraafplaatsen vereist vakmanschap én respect. Er wordt gebruik gemaakt van een kraan, speciaal voor het werk op begraafplaatsen. Om de grafmonumenten zorgvuldig te lichten gebruiken we een evenaar. Deze haakt een medewerker onder het monument waarna de kraan hem optilt en verplaatst. De grond wordt aangevuld en vlak gemaakt en het grafmonument weer teruggeplaatst.

Waardevol, ook voor bezoekers

Een bijzonder waardevol en piëteitsvol werk. De graven liggen er opnieuw verzorgt bij. Het gaat bezoekers om het graf van de overledene en daarbij hoort ook de staat van onderhoud de begraafplaats.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Erik Bel: 06 82 01 19 65