Opdrachtgever
Gemeente Lingewaard
Uitvoering
Februari 2018

Opknappen Parkzones Zilverkamp

In de Zilverkamp, een wijk in Huissen (Gemeente Lingewaard) voeren we kapwerkzaamheden uit. De kap is onderdeel van het ‘bomenplan Zilverkamp’ van de gemeente. Een plan met maatregelen voor onderhoud en herstructurering van het oorspronkelijk ontwerp. De uitvoering is verspreid over meerdere jaren, Vaarkamp heeft opdracht gekregen voor het eerste deel.

Locatie en conditie bomen

De 283 bomen die we kappen staan verspreid in de wijk in de deelgebieden 1 en 2 uit het plan en in de zogenoemde parkzones. De bomen moeten wijken vanwege de slechte conditie of doordat ze dicht op elkaar of op de erfgrens staan.

Hergebruik of biomassa

Het versnipperde hout gaat naar de verbrandingsoven om gebruikt te worden als biomassa. Het stamhout gaat naar de industrie voor verwerking in houtproducten.

Er is ook opdracht gegeven voor de aanplant van bomen. Bij de nieuw aan te planten bomen is gekozen voor een locatie die minder dicht bij bebouwing en wegen staat en meer in de parken.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Eddy Bel: 06 82 01 19 51