Opdrachtgever
Geldersch Landschap en Kasteelen
Uitvoering
2016 - 2018

Verwijderen van opslag jonge dennen

Opslag verwijderen Tongerense Heide

Collega’s hebben in de wintermaanden op verschillende terreinen de opslag van dennen verwijderd. Dit in het kader van een PAS-project (Programma Aanpak Stikstof). Op de Tongerense heide 56 hectare.  

De methode waarop we de opslag verwijderen is simpel en doeltreffend. Het meest handmatig en oudere dennen worden met een bosmaaier afgezaagd. Door in een rij systematisch de heide af te gaan slaan we niets over.  De verwijderde opslag wordt direct meegenomen en afgevoerd

Deelproject

Het werk is verdeeld over verschillende jaren en gesplitst in deelprojecten die in een opvolgend jaar worden uitgevoerd. Voor 2018 staat er zo’n 250 hectare op het programma.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Het Geldersch Landschap is een van de samenwerkende bedrijven in het Programma Aanpak Stikstof. Verschillende maatregelen binnen de PAS hebben als doel: minder stikstof, een sterkere natuur en betere economische ontwikkeling. Het verwijderen van de opslag van jonge dennen is een van de maatregelen.

 

foto’s: T. Rothengatter, Geldersch Landschap


Meer weten over dit project?

Bel of mail Eddy Bel: 06 82 01 19 51