Opdrachtgever
Geldersch Landschap & Kasteelen
Uitvoering
2009-2010

Cannenburch Compleet

Tien jaar geleden mochten we verschillende projecten uitvoeren. Maar niet elk werk beklijft. Er zijn echter projecten die nog scherp op het netvlies staan. ‘Cannenburch Compleet’ is er zo een. Er was een tijd lang geen groot onderhoud geweest aan het kasteel en het bijbehorende park. Eind 2007 kwam daar verandering in en ook de landschappelijke inrichting was daarin meegenomen. Een werk dat voorjaar 2009 is gestart en een jaar later is opgeleverd.  

Aantrekkelijk park

Het werk bestond uit het baggeren van de vijvers en het plaatsen van nieuwe beschoeiingen en een vlonder. De paden in het park werden gerestaureerd om het park weer aantrekkelijker te maken. Bomen werden gesnoeid of gekapt en nieuwe bomen aangeplant. Bij het voorplein is het straatwerk opgeknapt en de parkeerplaats aangepakt en de moestuin opnieuw ingericht. Het zijn maar enkele woorden voor een enorm werk om het weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.

Cannenburch nu

Na 10 jaar is het weer eens tijd om terug te kijken. Of het aantrekkelijk is om Cannenburch te bezoeken? In tien jaar tijd is er veel veranderd. De aangeplante bomen ogen nog steeds jong maar zijn in vergelijking met 10 jaar geleden flink gegroeid. Nu moet je niet 10 maar 100 jaar verder kijken bij renovatie van oude landgoederen en historische elementen want ook dit park is jong geweest. We zijn Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) dankbaar dat we dit werk mochten doen en het is een bezoek zeker waard.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Jaco Bel: 06 82 01 19 66