Opdrachtgever
Geldersch Landschap & Kasteelen
Uitvoering
November 2018

Vervangen laanbomen Elburgerweg

Door de slechte staat van de oude beuken kon de (verkeers)veiligheid bij een stevige wind niet meer gegarandeerd worden. Dat heeft Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) doen besluiten de laanbomen  langs de Elburgerweg te vervangen. De Elburgerweg voert vanaf het militair oefenterrein Oldebroek door het landgoed De Dellen. Een mooie laan waar ter hoogte van het landgoed 215 nieuwe beuken zijn geplant.

Voorbereiding en velling

Ekoza heeft in het gebied een ecologisch onderzoek gedaan en naar aanleiding hiervan is er een migratieplan opgesteld en uitgevoerd voor de aanwezige vleermuizen. Dit om ervoor te zorgen dat naast de veiligheid ook de ecologie in het gebied gewaarborgd is voor de toekomst. Hierdoor zijn enkele weken voor de kap al de nodige maatregelen uitgevoerd. Tijdens de velling werd de weg twee weken volledig afgesloten.

Aanplant en inrichting

Bij de aanplant van de nieuwe bomen is voor 90 procent grondverbetering toegepast volgens bestek en conform het advies van Biomygreen. Bij de overige 10 procent is grondverbetering op basis van baggerspecie toegepast als test. Gietranden om de bomen zijn 60 centimeter hoog, iets wat niet veel voorkomt maar gebruikt om het wroeten van wilde varkens te ontmoedigen.

In drie weken tijd is de laan opnieuw ingericht en is gewerkt aan de doelstelling het GLK: de historie van de laan voor de toekomst behouden.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Eddy Bel: 06 82 01 19 51