Opdrachtgever
Geldersch Landschap & Kasteelen
Uitvoering
november 2017

Beeldbepalende bomen

In november zijn 244 bomen gekapt aan de Schelmseweg tussen de Amsterdamseweg en de Bakenbergseweg in Arnhem. De bomen van soms wel 150 jaar oud waren beeldbepalend voor deze laan. Ze zijn verwijderd vanwege de slechte staat waarin ze verkeerden. Ook vormden ze een risico voor weggebruikers, ļ¬etsers en wandelaars.

Wegafsluiting

In een tijdsbestek van vier weken zijn ze gekapt en konden we een groot deel van de nieuwe laanbomen (beuken, Fagus Sylvatica) planten. Dit was mogelijk door de weg tijdelijk af te sluiten en ook de enige manier om de veiligheid tijdens het kappen te garanderen. De overige plantwerkzaamheden en de afwerking konden we uitvoeren nadat de weg weer open was voor het verkeer.

Verwijderen stobben

Tijdens de kap werd de staat van de bomen pas echt zichtbaar door grote holtes in de kern van de stammen. Het gebied is gecontroleerd op explosieven voor we de stobben konden verwijderen. De stobben die dicht langs het asfalt stonden moesten we ‘knippen’ om het asfalt zo min mogelijk te beschadigen.

Plantwijze

Nieuwe beuken, in totaal 645 bomen, zijn in hetzelfde plantverband neergezet zoals 150 jaar geleden: in twee keer twee rijen en om de circa 2,5 meter op een Rijnlandse Roede (3.76 m in de rij/tussen de rij). De laan maakt nu opnieuw historie.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Eddy Bel: 06 82 01 19 51