Certificering

De certificering van het managementsysteem

De kwaliteit van de bedrijfsvoering blijkt uit het certificaten NEN-EN-ISO 9001:2015 en Groenkeur BRL Groenvoorziening en Boomverzorging. Ons veiligheidsmanagement  is gecertificeerd met het VCA**-certificaat (Veiligheids Checklist Aannemers), de standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken.

Het sociale aspect van onze bedrijfsvoering is gecertificeerd met de PSO-Prestatieladder, trede 3. PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en bepaald in welke mate ons bedrijf sociaal onderneemt. In 2018 breiden we onze certificaten uit met de CO2 Prestatieladder, niveau 3. 

Verder is Vaarkamp:

 

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Vaarkamp voldoet op een niveau 3 aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

De CO2-prestatieladder maakt onze jaarlijkse CO2-uitstoot zichtbaar en zorgt ervoor dat we kunnen bijsturen op onze uitstoot.  Op deze pagina tonen we de actuele versies van de documenten uit ons CO2-reductieprogramma. Informatie over het certificaat en ons bedrijf is ook te lezen op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Inzicht

Reductie

Transparantie

Participatie

 

Downloads van onze certificaten