Certificering

De kwaliteit van de bedrijfsvoering blijkt uit het certificaten NEN-EN-ISO 9001:2008 en Groenkeur BRL Groenvoorziening en Boomverzorging. Er wordt gewerkt volgens de laatste normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, waarvoor het certificaat VCA** (Veiligheids Checklist Aannemers) is verleend. In 2018 certificeren we ons 
managementsysteem voor CO2 reductiedoelstellingen volgens de normering CO2 prestatieladder 3.0, niveau 3. 

Verder is Vaarkamp:

Download certificaten

Op deze pagina tonen we het CO2 reductiesysteem van Vaarkamp. Deze publicatie is - na certificering - ook in te zien op de website van de SKAO.  De certificering van het CO2-reductieprogramma zullen we in januari 2018 laten uitvoeren.

De huidige documentatie toont ons basisjaar 2016, het eerste half jaar van 2017 volgt zo spoedig mogelijk.