Duurzaamheidsbeleid en doelstellingen

Als vakmensen in het groen zijn wij uiteraard zuinig op de natuur. Behoud en herstel van de natuur om ons heen is daarom belangrijk voor ons. Hier geven wij vorm aan in onze duurzaamheidsambitie. Deze bevat concrete doelstellingen aangaande de volgende 5 thema’s:

Klimaat

Om klimaatverandering te beperken, vinden wij het belangrijk om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Door het opstellen van een CO2-footprint creëren wij inzicht in onze uitstoot en dit geeft ons aanknopingspunten om reductiedoelstellingen op te stellen.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat we gereedschap, machines en vervoersmiddelen op brandstof zoveel mogelijk vervangen door elektrische exemplaren. En dat onze collega’s getraind worden om zo zuinig mogelijk om te gaan met de brandstof die voor sommige machines nog noodzakelijk is.

Vaarkamp is in het bezit van het certificaat van de CO2 prestatieladder, niveau 5.

Milieu

Om de effecten van ons handelen op het milieu zoveel mogelijk te beperken, hebben we doelen opgesteld in een meerjarenplan. Hierbij dagen we onszelf uit om jaarlijks een steentje meer bij te dragen aan milieubehoud.

Biologisch afbreekbare olie

Op dit moment maken we bij 5 projecten gebruik van biologisch afbreekbare olie om milieuverontreiniging te voorkomen.

Onze doelstelling is om dit bij een jaarlijks toenemend aantal projecten te gaan doen:

2024

10 projecten

2025

15 projecten

2026

20 projecten

 

Watermanagementsysteem

Op dit moment maken we bij 10 projecten gebruik van Rockflow. Dit is een watermanagementsysteem. Het vangt water op en houdt dit vast bij hevige buien. Het voorkomt wateroverlast en is daarnaast duurzaam geproduceerd en 100% recyclebaar.

Onze doelstelling is om dit systeem bij een jaarlijks toenemen aantal projecten toe te passen/klanten aan te bieden:

2024

13 projecten

2025

15 projecten

2026

20 projecten

 

Bodemkwaliteit

We werken samen met SoilBest als partner om de bodemkwaliteit te verbeteren. Zij helpen ons de bodemkwaliteit te verbeteren door middel van bodemonderzoek, advies en hun producten. We maken op dit moment gebruik van hun diensten en producten op 10 projecten.

Onze doelstelling is om dit bij een jaarlijks toenemend aantal projecten te doen:

2024

15 projecten

2025

20 projecten

2026

25 projecten

 

Biodiversiteit

Kleurkeur

Het bevorderen en herstellen van de biodiversiteit vinden we belangrijk. Hier geven we vorm aan door het ecologisch beheren van bermen, in samenwerking met gemeentes en ecologen. Wij leiden jaarlijks collega’s op om te werken volgens Kleurkeur. Ook het bedrijfscertificaat Kleurkeur hebben wij in bezit.

Circulariteit

Om de aarde te sparen is ook het beperken van afval een belangrijk speerpunt voor ons. Ook hieruit vloeien doelstellingen voort waarin we concreet vormgeven hieraan.

Duurzame producten

Op dit moment wordt er bij 5 projecten gebruik gemaakt van duurzame producten. Onze doelstelling is om dit aantal jaarlijks te verhogen:

2024

10 projecten

2025

15 projecten

2026

25 projecten

 

Afvalrecycling

Op dit moment wordt er bij 5 projecten gerecycled (groen)afval ingezet. In overleg met opdrachtgevers willen we ook dit aantal jaarlijks verhogen.

2024

10 projecten

2025

15 projecten

2026

20 prijecten

 

Vrijgekomen producten

Met de overige vrijkomende restmaterialen en -producten gaan we als volgt om:

Vaarkamp heeft een eigen depot op een externe locatie waar onze restmaterialen (die niet direct verwerkt of op projecten ingezet kunnen worden) naartoe worden gebracht. Zo kunnen ze op een later moment ingezet worden of indien mogelijk verkocht worden.

Mens

Mensen zijn de belangrijkste factor binnen Vaarkamp. Zij bepalen het succes van de organisatie. We zorgen graag voor onze mensen. Door middel van het aanbieden van cursussen en opleidingen, maar ook een stukje extra begeleiding wanneer dit nodig is.

Vanuit zorg voor de medemens willen wij ook graag kansen bieden aan hen die moeite hebben met het vinden van werk, door bijvoorbeeld fysieke of mentale beperkingen of een taalbarrière.

Ons PSO-trede 3 certificaat toont aan dat we hier actief mee bezig zijn.