Opdrachtgever
Gemeente Putten
Uitvoering
2022-2023

Groenrenovatie Husselerveld Putten

De wijk Husselerveld in Putten heeft een groenmetamorfose ondergaan. Het groen in de wijk was dusdanig verouderd dat de gemeente het niet meer duurzaam in stand kon houden. Het oude groen en bomen zonder toekomstverwachting moest daarom worden vervangen.

Duurzame beplanting

Bij het ontwikkelen van het groenplan door Bureau Son werden de bewoners nauw betrokken. Dit heeft als resultaat dat de wijk duurzaam is beplant met vogelvriendelijke bomen en beplanting die bezocht worden door wilde bijen, vlinders en andere insecten. Vaarkamp verzorgde de aanleg.

Blikvangers en kleur

Zo plantten we aan het begin van de wijk planten als Verbena bonarensis en Pennisetum alopecuriodes als blikvanger. Langs fietsroutes pootten we kleurrijke bollen met verschillende bloeitijden en Geranium cantabrigiense.

Fladderstroken

Langs de autoroute is bloemrijk gras ingezaaid en zijn fladderstroken voor vlinders en wilde bijen aangelegd.

Kwaliteitsimpuls

Husselerveld is een van de wijken die door groenrenovatie een kwaliteitsimpuls krijgt, eerder deden we dit al in de wijk Buiten Eng en langs de Voorthuizerstraat.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Erik Bel: 06 82 01 19 65