Opdrachtgever
Gemeente Ede
Uitvoering
2019-2022

Maaien ecologische bloembermen

Maaien ecologische bloembermen is een bestek dat wij uitvoeren in opdracht van de Gemeente Ede. Binnen de clusters Veldhuizen, Kernhem, Rietkampen en de bedrijventerreinen maaien we in bermen, op taluds, bij vijvers en langs singels. Het werk is gestart in 2019 en bedoeld voor twee dienstjaren met optioneel een verlenging van twee keer een jaar. Inmiddels hebben we ook tweede jaar verlengt gekregen en gaan we komend jaar het vierde jaar in.

Daarnaast kregen we een ander deel van het bestek toegewezen en maaiden we afgelopen najaar de overige bermen in het stedelijk gebied. Dit gaat om clusters: kruispunten en uitzichthoeken, doorgaande wegen, Ede-Noordoost, Ede Centraal, Ede-Zuid, Maandereng en Bennekom.

Samenwerking gemeente en waterschap

Het bestek beschrijft verschillende maaimethoden en het maaien van een droog en een nat profiel. Om het beheer eenvoudiger te maken is het maaiwerk van het waterschap nu onderdeel van het bestek. Eerder voerden de gemeente en het Waterschap Vallei en Veluwe het beheer afzonderlijk van elkaar uit.

Maaimethoden

Er zijn twee maairondes per jaar waarbij het bestek voorschrijft welke gebieden een of twee keer te maaien. Het een of twee keer per jaar maaien stimuleert de diversiteit aan wilde bloemen in de berm of zorgt voor minder risico’s in het verkeer.

De uitvoering de verschillende maaimethoden zijn van toepassing op het ecologisch beheer en beschrijven de manier van maaien in het ‘natte’ of ‘droge’ profiel.

Flora en fauna

Aan de hand van Gedragscode Wet Natuur Bescherming bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen en Wet Natuur Bescherming voor waterschappen houden we tijdens de uitvoering rekening met de bescherming van beschermde of bedreigde plant- en diersoorten.

Onbedoeld maaien en verspreiden van exoten als de Japanse Duizendknoop voorkomen we door op ruime afstand te blijven. Het maaien of behandelen van invasie exoten heeft de gemeente beschreven in een ander bestek.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Eddy Bel: 06 82 01 19 51