Opdrachtgever
Gemeente Overbetuwe
Uitvoering
2022

Speelplekken krijgen nieuwe valondergrond

In de gemeente Overbetuwe is op 13 speellocaties het valzand omgevormd naar gazon. Hierdoor is er een speelplek gecreëerd waar speeltoestellen ook toegankelijk zijn voor rolstoelen en kinderwagens.

Opbouw in lagen

Er is 1.191 m2 valzand omgevormd tot gazon. Hiervoor is het valzand afgegraven en aangevuld met met teelaarde. Daarover ligt de nieuwe valondergrond die bestaat uit een drukverdelend net en rubberringmatten. De dubbele laag voorkomen het wegzakken en de open structuur zorgt ervoor dat het gras erdoor groeit. Het maaien van het gras vormt geen probleem doordat de randen ondergronds zijn verwerkt wat ook struikelen voorkomt.

Kwalitatieve valdemping

Deze opbouw zorgt voor een continue kwaliteit in valdemping omdat de ondergrond niet meer uitslijt en kinderen hierdoor veilig kunnen spelen. Na de uitvoering zijn de valondergronden gecertificeerd op basis van een HIC-meting conform de norm NEN-EN1177:2018.


Meer weten over dit project?

Bel of mail Eddy Bel: 06 82 01 19 51