Om dichtslibben van watergangen en vijvers te voorkomen is het nodig ze met regelmaat te baggeren. Hiermee wordt de opslag- en afvoercapaciteit vergroot en een goede waterkwaliteit bereikt voor het ecosysteem.

Wij hebben ervaring in het kleinschalig baggerwerk en de beschikken over de juiste machines. Met een vooropgezet plan weten we de overlast te beperkenen. Door inzet van een flora- en faunadeskundige voorkomen we de belasting op het milieu.