De laatste innovatie van Vaarkamp is het verwijderen van begroeiing onder hogedruk op moeilijk bereikbare plaatsen. De lange arm aan de trekker in combinatie met een hogedrukspuit maakt het mogelijk. De machine is ontwikkeld voor het beheersen van onkruid op taluds met basalt. Ook met het reinigen van viaducten en infiltratieverharding - ook wel waterdoorlatende bestrating genoemd - zijn uitstekende resultaten behaald.. Hieronder een film ter demonstratie van de mogelijkheden.