Het maaien van rietkragen en watergangen zorgt voor een goede balans tussen water afvoeren en water vasthouden. Dit maakt het periodiek maaien van watergangen en rietkragen noodzakelijk.

We beschikken over maaikorven en maaiboten. De maaiboten varen met een geringe diepgang en kunnen daardoor maaien in nagenoeg elk (stedelijk) water. De maaiboten zijn uitgerust met een maaibalk en/of een opduwframe om het maaisel op de kant te zetten. Met eigen transport voeren we het maaisel af naar erkende verwerkingslocaties.

Opdrachtgevers zijn waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders die vertrouwen op de expertise van onze vakmensen.