Een goede waterafvoer maakt het periodiek maaien van watergangen en rietkragen noodzakelijk. Op moeilijk bereikbare plaatsen maaien we vanaf het water.

We hebben de beschikking over maaikorven voor het werken vanaf de kant. We beschikken over maaiboten die vanwege de geringe diepgang kunnen maaien in nagenoeg elk water. De maaiboten zijn uitgerust met een maaibalk en/of een opduwframe om het maaisel op de kant te zetten. Met eigen transport voeren we het maaisel af naar erkende verwerkingslocaties. Opdrachtgevers zijn waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders die vertrouwen op de expertise van onze vakmensen.