Het belang van een goede biodiversiteit krijgt steeds meer aandacht. Een van de zaken om een goede biodiversiteit te creëren is een verantwoord niet-chemisch onkruidbeheer.

De mogelijkheden waarover wij beschikken zijn borstelen, branden, stomen of - een nieuwe methode - onder hoge druk. De machines die wij inzetten staan garant voor een snelle en effectieve aanpak. Ook voor onkruidbeheersing op steile taluds en bijzondere verhardingen is er de nodige expertise.