Vrijwilligersdag De Rozelaar Barneveld

Andries van Steenbergen -

Met een knipoog naar de vrijwilligersdag van NL Doet zette een deel van het personeel van Vaarkamp zich in voor Stichting De Rozelaar. De Rozelaar verzorgt dagactiviteiten en woonlocaties voor mensen met een beperking. Ze bieden zorg aan mensen met licht, matig of ernstig meervoudige beperking en van jong tot oud.

Op de locatie in Barneveld hebben medewerkers in twee ploegen werk verzet in de tuin of ‘binnen’. Door de ploeg buiten werd er gesnoeid, een hekwerk en zandbak vernieuwd en het onkruid verwijderd.

Door de andere ploeg werd samen met de cliënten - waarvan een groot deel een meervoudige beperking had - een wandeling gemaakt. Na terugkomst bereidden ze een lunch voor en werden in de middag koekjes gebakken, spelletjes gedaan en de ballenbak schoongemaakt.

We kijken terug op een mooie dag waarin veel werk verzet is. Werk dat veel voldoening geeft en waarvoor de dankbaarheid groot is. Een waardevolle ervaring!