Certificering

De certificering van het managementsysteem

De kwaliteit van de bedrijfsvoering blijkt uit het certificaten NEN-EN-ISO 9001:2015 en Groenkeur BRL Groenvoorziening en BRL Boomverzorging. Ons veiligheidsmanagement  is gecertificeerd met het VCA**-certificaat (Veiligheids Checklist Aannemers), de standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken.

Het sociale aspect van onze bedrijfsvoering is gecertificeerd met de PSO-Prestatieladder, trede 3. PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen en bepaald in welke mate ons bedrijf sociaal onderneemt.  

Verder is Vaarkamp:

 

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structurele wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 maakt een organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de keten en sector. Vaarkamp voldoet op een niveau 3 aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

De CO2-prestatieladder maakt onze jaarlijkse CO2-uitstoot zichtbaar en zorgt ervoor dat we kunnen bijsturen op onze uitstoot.  Op deze pagina tonen we de actuele versies van de documenten uit ons CO2-reductieprogramma. Informatie over het certificaat en ons bedrijf is ook te lezen op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Downloads van onze certificaten