Opdrachtgever
GLK
Uitvoering
2019-2020

Herstelmaatregelen Huis Scherpenzeel en landgoed

Huis Scherpenzeel en landgoed

Het park rond huis Scherpenzeel is een prachtig fiets- en wandelgebied. Inwoners van Scherpenzeel en recreanten maken veel gebruik van het gebied waar oude lanen, waterpartijen, bosschages en weilanden zich afwisselen.

Het gebied kent een historie die teruggaat tot halverwege de 13e eeuw als de naam ‘Scarpenzele’ voor het eerst opduikt. Momenteel is het park en het landgoed in beheer bij stichting Landgoed Scherpenzeel en Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK).

Er liggen plannen klaar om het park en het landgoed meer te laten spreken door historische elementen terug te brengen. Voor het GLK voerden we in het park een aantal van die werkzaamheden uit.

De werkzaamheden

In het park liggen verschillende halfverhardingspaden die we herstelden of juist aanlegden naar een oorspronkelijk ontwerp van Samuel A. van Lunteren. De toplaag van de halfverharding – door derden – is het hele park gelijk van kleur en soort en vormen een samenbindend geheel.

De parkeerplaats en omliggende paden met gebakken klinkers zijn opnieuw bestraat met dezelfde stenen. De parkeerplaats is zo ingedeeld dat deze logischer in het geheel past.
In de parkeervakken is de halfverharding Grauwacke flachkorn toegepast. De parkeervakken liggen iets lager dan de rijbaan zodat het materiaal opgesloten ligt en water er goed kan wegzakken.

Het aanleggen van een nieuwe watergang moet zorgen voor verbetering van de waterhuishouding.

Het masterplan

De werkzaamheden bij Huis Scherpenzeel zijn onderdeel zijn van een masterplan. Met de herstelmaatregelen moet het park meer geschiedenis gaan laten zien. De stichting Landgoed Scherpenzeel en GLK trekken daarbij gezamenlijk op om de noodzakelijke maatregelen daarvoor te realiseren.


Meer weten over onze dienstverlening?

Maak een afspraak Bel: 0318 62 31 11