Opnieuw op Trede 3 van de PSO

Andries van Steenbergen -

Opnieuw hebben we het certificaat voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen Trede 3 ontvangen! Na toetsing door Dekra als onafhankelijk certificerende instelling blijken we kwalitatief en kwantitatief te voldoen aan de eisen die de norm stelt. We bieden mensen met een kwetsbare arbeidsmarkpositie een goede werkgelegenheid en begeleiding. Hierdoor kunnen zij zich verder ontwikkelen en zo hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen.

Meer informatie?
Het keurmerk, wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld door TNO en maakt de mate van sociaal ondernemen meetbaar. Wilt u meer weten over de PSO? Op pso-nederland.nl staat een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.